De kunst van migreren

Migratieprojecten zijn berucht: als je er aan begint lijken ze simpel, maar eenmaal onderweg blijkt de praktijk bijna altijd weerbarstiger dan vooraf ingeschat.

Dat komt meestal omdat organisaties onderschatten wat er allemaal bij een migratie komt kijken. Vaak is er te weinig inzicht in de samenhang tussen (soms onzichtbare) systemen en processen en dat wat je gaat migreren. Daarom geldt bij migraties in extreme mate het cliché ‘de duivel zit in de details’.

Overzicht creëren

Om migraties goed te kunnen plannen en begroten moet je overzicht houden. In de projectaanpak van Delta Kwadrant hak ik een migratie op in vier parallelle delen: organisatie, data, functionaliteit en infrastructuur. Soms zijn ze niet allemaal nodig, maar bij de start controleer ik altijd alle vier. Per deel werk ik de details samen met de experts uit.

Voorbeelden projecten

In de afgelopen tijd heb ik de websites van de verschillende krijgsmachtdelen weten samen te voegen tot één nieuwe defensiewebsite. Ook is onder mijn leiding de zeer contentrijke site van de Rijksoverheid vlekkeloos verhuisd naar een toekomstvast en duurzaam platform. Zie de websites defensie.nl en rijksoverheid.nl (links openen in een nieuw scherm). Behalve dat het om grote websites gaat, bevatten ze ook allerlei niet-redactionele content, zoals het register van dapperheidsonderscheidingen en de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. Andere voorbeelden: Waternet (Amsterdam), gemeente Leiden en het WODC (links openen in een nieuw scherm).