De naam ‘Delta Kwadrant’

Vaak krijg ik de vraag te horen “Wat is een deltakwadrant?”. Het Delta Kwadrant is een nog niet ontdekt stuk van ons sterrenstelsel en staat symbool voor het onbekende waar ik de klant een weg in kan helpen vinden.

Ons sterrenstelsel, de Melkweg, is enorm groot. Om er kaarten van te kunnen maken, is het opgedeeld in stukken. Verschillende wetenschappers gebruiken verschillende assenstelsels. De makers van de science fiction serie Star Trek kozen een indeling die het midden van het assenstelsel legt op het midden van ons sterrenstelsel, precies in de zogeheten ‘galactic core’.

Onze melkweg met daarop de vier kwadrantenVervolgens ontstaan er vier kwadranten: alfa, bèta, gamma en delta. Ons zonnestelsel bevindt zich in het alfa kwadrant. In de illustratie hiernaast ongeveer bij het dwarsstreepje van de A. Met de fantastische telescopen die we tegenwoordig hebben, kunnen we heel ver in de aangrenzende kwadranten kijken. Daarom zijn het bèta en gamma kwadrant redelijk in kaart gebracht.

Echter, het delta kwadrant ligt aan de andere kant van de kern van de Melkweg. In het midden ligt een enorm cluster sterren en ook nog een zwart gat. Daarom kunnen we met de huidige middelen niet ‘zien’ wat er in het delta kwadrant gebeurt. Dat stuk van onze Melkweg is dus nog een mysterie; een wetenschappelijk onontdekt terrein.

Het delta kwadrant is een metafoor voor een gebied waar mijn opdrachtgevers de weg niet kennen, maar waar ik ze veilig doorheen loods. Of, zoals de makers van Star Trek het zo mooi formuleren: “To boldly go where no one has gone before…”